Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-5 z celkem 5.
Klíčová slova: lasery, optika, encyklopedie, spektroskopie, elektronika, ABCD zákon, aberace, zobrazení, holografické, holografická, soustavy, optické, absorpce, záření, aktivátory, mody, synchronizace, aktivní, holografie, akustická, akustooptika, argonové, atomy, vodík, hodiny, atomové, depozice, axiální, barevná, bezpečnost, práce, bezpečnost práce, profily, blejzované, bolometry, Brillouinův rozptyl, Brownův-Twissův jev, brzdné, dutiny, budicí, obvody, elektrické, Burrusova dioda, diody, buzení, etalony, cesiové, frekvence, CO lasery, Comptonův rozptyl, částečné, inverze, činitelé, čočky, dekorace, sklo, detektory, difrakce, mřížky, meze, difrakční, ztráty, Diracův popis, disperze, Dopplerův jev, výboje, doutnavé, hologramy, duhové, Eisteinův koeficient, průraz, kamery, elektrooptické, závěrky, laserové, modulátory, vlnovodné, interferenční, odbočnice, směrové, řízené, elipsoidy, elipsometrie, excimery, excimerové, charakteristiky, expoziční, Fabryův-Perotův interferometr, Fabryův-Perotův rezonátor, Faradayův jev, Faradayův rotátor, konjugace, fázové, kontrasty, fluorescenční, fokusace, fotoakustické, jevy, fotoakustika, fotoelektrický jev, fotoelektrické, fotoelektromotorické, napětí, emulze, fotografické, fotografie, fotochemie, materiál, fotochromní, fotoionizace, fotokatody, fotolitografie, fotoluminiscence, fotonásobiče, statistiky, fotopulsní, fototermoplasty, fotovodivost, Fourierova transformace, Gaborův hologram, gaussovský svazek, gazodynamické, mikročočky, gradientní, gyroskopy, helium-kadmiové, helium-neonové, heterostruktura, historie, dějiny, interferometrie, kinematografie, mikroskopie, paměť, topografie, prvky, hranoly, členy, vazební, chemické, chemiluminiscence, želatiny, chromované, impulzní, výbojky, intenzita, interference, jodové, kapalinové, epitaxe, kapalná, krystaly, kapalné, kaustika, Kerrova cela, Kerrův jev, koherence, zrnitost, koherenční, stavy, koherentní, kolimátory, kolorimetrie, rezonátory, konfokální, osvit, kontinuální, krystalofosfory, křemeny
[Loading...]
Dostupné

Akce

Řezy

[Loading...]