Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 20.
Nakladatelské údaje: 20080625
Nadřazený zdroj: Týdeník Nymbursko 2008, Roč. 49 , Týden 26 , s. 3 , il.; ISSN 1212-8546
Klíčová slova: ZOO Chleby, primáti, bezpečnost, klece
[Loading...]
Nakladatelské údaje: 20000301
Nadřazený zdroj: Týdeník Nymbursko 2000, Roč. 41, č. 9 (2000), s. 2; ISSN 1212-8546
Klíčová slova: sociální deviace
Klíčová slova: kriminalita
Klíčová slova: bezpečnost
[Loading...]
Dostupné
Signatury svazku: 53
Nakladatelské údaje: Praha : Prometheus, 1994
Klíčová slova: lasery, optika, encyklopedie, spektroskopie, elektronika, ABCD zákon, aberace, zobrazení, holografické, holografická, soustavy, optické, absorpce, záření, aktivátory, mody, synchronizace, aktivní, holografie, akustická, akustooptika, argonové, atomy, vodík, hodiny, atomové, depozice, axiální, barevná, bezpečnost, práce, bezpečnost práce, profily, blejzované, bolometry, Brillouinův rozptyl, Brownův-Twissův jev, brzdné, dutiny, budicí, obvody, elektrické, Burrusova dioda, diody, buzení, etalony, cesiové, frekvence, CO lasery, Comptonův rozptyl, částečné, inverze, činitelé, čočky, dekorace, sklo, detektory, difrakce, mřížky, meze, difrakční, ztráty, Diracův popis, disperze, Dopplerův jev, výboje, doutnavé, hologramy, duhové, Eisteinův koeficient, průraz, kamery, elektrooptické, závěrky, lasery, modulátory, vlnovodné, interferenční, odbočnice, směrové, řízené, elipsoidy, elipsometrie, excimery, excimerové, charakteristiky, expoziční, Fabryův-Perotův interferometr, Fabryův-Perotův rezonátor, Faradayův jev, Faradayův rotátor, konjugace, fázové, kontrasty, fluorescenční, fokusace, fotoakustické, jevy, fotoakustika, fotoelektrický jev, fotoelektrické, fotoelektromotorické, napětí, emulze, fotografické, fotografie, fotochemie, materiál, fotochromní, fotoionizace, fotokatody, fotolitografie, fotoluminiscence, fotonásobiče, statistiky, fotopulsní, fototermoplasty, fotovodivost, Fourierova transformace, Gaborův hologram, gaussovský svazek, gazodynamické, mikročočky, gradientní, gyroskopy, helium-kadmiové, helium-neonové, heterostruktura, historie, dějiny, interferometrie, kinematografie, mikroskopie, paměť, topografie, prvky, hranoly, členy, vazební, chemické, chemiluminiscence, želatiny, chromované, impulzní, výbojky, intenzita, interference, jodové, kapalinové, epitaxe, kapalná, krystaly, kapalné, kaustika, Kerrova cela, Kerrův jev, koherence, zrnitost, koherenční, stavy, koherentní, kolimátory, kolorimetrie, rezonátory, konfokální, osvit, kontinuální, krystalofosfory, křemeny
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]