Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Müller, Jan, 1975-


Citation: Müller, Jan: Průvodce budoucností, 2018
Citation: www(e15.cz), cit. 13. 11. 2018
Narozen 1975. Vystudoval sociologii. Novinář a redaktor.